Naturmedisinsk Dyrebehandling logo

Kurs & foredrag

Man blir aldri utlært når det kommer til dyrehold. Hos Hamresanden dyrebehandling er vi alltid på søken etter ny kunnskap og vi håper at mange dyreeiere også deler denne interessen.

Vi ønsker å dele vår kunnskap med våre kunder, i tillegg til å skaffe oss ny kunnskap sammen med dyreeiere. Derfor kommer vi til å arrangere kurs og foredrag i vårt fremtidige lokale.

Vi håper å få inn kurs og foredragsholdere til å dekke flere sider av dyrehold, selvfølgelig tilpasset hver enkelt art. Håper å kunne få til et allsidig tilbud, så du forhåpentligvis finner noe som engasjerer nettopp deg og ditt dyr.